top of page
En kirkemusikkens ridder, tidligere domkantor i Bergen domkirke, Magnar Mangersnes, var Musica Sacras Maestro fra 1986-2007. Han ble født 31.10.1938- og døde 09.01.2023. Begravelsen skjer fra Bergen domkirke fredag 20.januar kl.11.00. På hilsenen fra Musica Sacra står det: "Takk for mangeårig framifrå korleiing, inspirasjon og musikkformidling"
 
MINNEORD

Magnar Mangersnes til minne.

Det er med stort vemod vi har tatt imot nyheten om at Magnar Mangersnes er død. Gjennom mange år viet han en uke av sin sommer til Musica Sacras sommerkurs, som dirigent for voksenkoret. Sommeren 1986 søkte vi etter ny dirigent, og et "Ja" fra Magnar Mangersnes var både overraskende og overveldende- og selvfølgelig positivt og meget gledelig. At Musica Sacras voksenkor, som bestod av sangere med blandet korerfaring og sangkunnskap, skulle få en slik kapasitet som leder, var stort! Forventningene var høye, i hvert fall hos deltakerne. Hvordan hans forventninger var, kan vi bare ane. Forventningene slo til, det ble et årelangt "sommerforhold", hele 22 kurs. Magnar Mangersnes var for mange rett og slett grunn nok til å delta på disse kursene!


Det typiske for hans dirigentstil var hans lavmælte måte å formidle på, noe som førte til at koret ganske raskt lærte seg å lytte og være stille under øvelsene, noe som igjen ga gode tilfredsstillende resultater. Vanskelige utfordringer ble mestret, vi kunne merke fremgang for hver prøve, og vi fikk også høre og lære mye om verket, komponisten og stilen. Og han holdt ut med oss! På våre uformelle kveldssamlinger, "Husmus", var han en ivrig publikummer. Vi husker godt hans gode- og synlige- humring ved morsomme innslag. Av og til kunne han selv også bidra. For eksempel med sydvest, regnponcho og paraply, da Bergensdelegasjonen skulle presentere seg, eller da han spilte på leirgjøk i Leopold Mozarts "Barnesymfoni". Det var tydelig at han trivdes i dette miljøet, og da han ble spurt om han kunne tenke seg å være dirigent på neste års kurs, var svaret alltid: "Jeg blir med så lenge dere vil ha meg". Det ble mange gode minner. Vi er mange som er takknemlige over å ha blitt kjent med Magnar Mangersnes. Vi lyser fred over hans minne.

For
MUSICA SACRA,
Astri Marie Bauer, Anne Lise Grøm
 

Musica Sacra

 

Musica Sacra er en viktig aktør innen kirkemusikk og liturgi og har i mer enn 70 år arbeidet for kirkemusikalsk fornyelse basert på kirkens tradisjon. Organisasjonen er en ideell organisasjon som bl.a  arrangerer årlige sommerkurs, er pådriver for å få laget ny norsk kirkemusikk, er aktivt med i høringsuttalelser og liturgisk utviklingsarbeid.

Musica Sacra ivaretar gregoriansk tidebønnliv og den kirkemusikalske arven, samtidig som vi søker å videreutvikle og framføre ny kirkemusikk.

Tre hovedsatsningsområder for de neste årene er: Rekruttering av nye kirkemusikere, barnekorarbeidet som trosopplæring og levendegjøring, og økt bruk av de bibelske salmene som er kommet i den nye salmeboka/koralboka.

bottom of page