top of page

Sommerkurs 2015

Musica Sacras sommerkurs ble gjennomført på Solborg Folkehøgskole i Stavanger 24. – 28. juni 2015. Kurset hadde 80 deltakere som deltok i voksenkor, barnekor og ulike instrumentalgrupper. Det ble holdt fire foredrag og en paneldebatt på kurset og alle kursdeltakerne hadde en felles kirkekonsert lørdag kveld og deltok i gudstjenesten i St.Petri kirke søndag formiddag. De regelmessige gregorianske tidebønnene var en viktig puls gjennom Musica Sacras sommerkurs.

 

Voksenkoret

Voksenkoret ble i år dirigert av Arne Hadland, tidligere domkantor i Stavanger Domkirke. Temaet for årets kurs var Knut Nystedt og koret gjorde et dypdykk ned i mange av hans korkomposisjoner. Dette var verk fra forskjellige tidsepoker og vanskelighetsgrad. Koret fremførte verker på konserten i St. Johanneskirken lørdag kveld og på gudstjenesten søndag formiddag i St.Petri kirke.

 

Barnekoret

Randi Clausen Aarflot er ansatt som kordirigent i Fredrikstad og jobber som vokalpedagogisk konsulent i Ung Kirkesang. Hun gjorde en fantastisk jobb med barna i barnekoret. Koret sang sanger fra ulike sjangere både på kirkekonserten og gudstjenesten.

 

Knøttekoret

Barna i førskolealder hadde musikksamlinger to ganger pr dag der de sang sammen, hadde sang- og rytmeleker og spilte rytmeinstrumenter. Det var Yngvild Wattum Stuksrud som ledet Knøttekoret. Yngvild har til daglig musikkgrupper og barnekor i Vardåsen menighet og er brukt som kursholder for bl. a IKO.

 

 

Orgelundervisning for barn

Syv barn var meldt på og hadde timer i orgelspill, improvisasjon og orgelkunnskap. I tillegg fikk alle de 35 barna på kurset være med på ekskursjon til Stavanger konserthus for å se på det nye store orgelet der. Samtlige barn fikk prøve instrumentet og alle fikk vært inni orgelet for å se på mekanikken.

Undervisningen ble holdt av Ghislain Gourvennec og Kristin Eek. Begge er kantorer og har lang erfaring med undervisning av barn. De har forskjellige spesialkunnskaper og utfylte hverandre godt.

Orgelelevene spilte noen orgelstykker på konserten lørdag kveld og spilte også under gudstjenesten i St. Petri søndag formiddag.

Tilbudet om orgelundervisning ble godt tatt imot, var populært hos barna, og er noe vi ser stor verdi i å videreutvikle og satse mer på i fremtiden.

 

 

Orkester

Barn og voksne som spiller orkesterinstrumenter dannet orkester. Orkesteret ble ledet av Vebjørn Stuksrud som jobber som fiolinist i KORK. I orkesteret spilte profesjonelle sammen med amatører. Utrolig utviklende for barna å spille sammen med voksne og de fikk fremført flere verker fra forskjellige stiler og epoker på flere av huskonsertene og på kirkekonserten lørdag kveld.

 

Blokkfløyteensemble

Ensemblet ble ledet av Ingunn Steinbakken og Corinna Stamm. Ensemblet bestod i hovedsak av kantorer som ønsket å videreutvikle og praktisere sitt blokkfløytespill. Gruppa fremførte variert musikk på flere huskonserter og på kirkekonserten lørdag kveld.

Slagverksensemble

Slagverksensemblet var et nytt tilbud på sommerkurset. Dette tilbudet var til alle barn som ikke spiller orkesterinstrumenter eller var med på orgelundervisningen. Marius Munthe-Kaas hadde god erfaring med djembeundervisning i grupper og sammen med barna laget han et verk for Klokker, Oljefat og Djembe, dette var åpningsnummeret på kirkekonserten i St. Johannes. Det var god respons på tilbudet og er også noe vi ønsker å videreutvikle de neste årene.

 

Tidebønner

Hver dag ble det gjennomført tre gregorianske tidebønner; Laudes, Middagsbønn og Completorium. Tidebønnene ble ledet av Ragnhild Hadland og Kari Irene Lien. Begge har aktive tidebønngrupper der de arbeider og har brukt mye tid på å fordype seg i utførelsespraksis og opparbeidet seg et aktivt og levende tidebønnliv der de holder til.

 

 

Foredrag og paneldebatt:

Foredragene mellom korøvelsene var interessante og faglig relevante:

«Tidebønn i praksis» ved Kari irene Lien og Ragnhild Hadland innledet den daglige praksis på kurset med gregorianske tidebønner. De lot tilhørerne få bli kjent med tidbønnmiljøene de selv har skapt.

«Liturgisk samspill» omfattet kirkemusikkens teologi i gudstjenesten. Kantor og teolog Stephen Sirris framhevet viktigheten av et godt samarbeid mellom kantor og liturg.

«Knut Nystedt 100 år» med Arne Hadland gav et godt innblikk i denne fantastiske komponisten, hans liv, virke og bakgrunnen for hans musikk. 

«Barnekor og trosopplæring» ved Inger Elisabeth Aarvik gav en særdeles god begrunnelse for hvorfor kirkelig barnekorarbeid er en så viktig del av trosopplæringen i Den Norske Kirke. Foredraget munnet også ut i en panelsamtale om emnet som viste et stort engasjement blant deltagerne. Paneldebatten ble ledet av prest Anita Dalehavn og i panelet satt Nils Hidle, Inger Elisabeth Aarvik og Randi Clausen Aarflot.

 

 

Konserter og gudstjeneste

Det ble holdt tre huskonserter, en kirkekonsert lørdag kveld i St. Johanneskirken og alle kursdeltakerne deltok på gudstjenesten i St. Petri søndag formiddag.

Vel så viktig som alle korøvelser, foredrag og konserter er de verdifulle samtalene og det sosiale rundt kurset. Dette er til stor inspirasjon for videre musikalsk arbeid for kursdeltakerne. Musica Sacras sommerkurs er unikt og det eneste kurset som tilbys for hele familien innen klassisk kirkemusikk.

bottom of page