2019-2020 (NB! Grunnet korona-situasjonen i 2020 og 2021, ble neste sommerkurs og neste årsmøte flyttet til fredag 1.juli 2022 - og styreperioden for styret ble tilsvarende forlenget)

 

Leder: Anne Karin Stormyr (2019-2022)

Styremedlem; Anders Dahl (2019-2022)

Styremedlem: Corinna Stamm (2019-2022)

Styremedlem: Magne Emberland (2018-2022)

Styremedlem: Anne Lise Grøm (2018-2022)

1. vara: Ellinor Grimnes (2019-2022)

2. vara: Ingunn Aune Steinbakken (2019-2022)

Valgnemnd:

Ragnhild Hadland (2019-2022)

Astrid Marie Bauer (2019-2022)

Revisor:

Lars Audun Fodstad (2019-2022)

Styret kan kontaktes via kontaktskjemaet under fanen "Kontakt"

Musica Sacras styre