NB! Siden sommerkurset 2020 blir utsatt til 2021, ønsker styret at også årsmøtet 2020 blir utsatt til 2021.
 
Velkommen til årsmøte på Solborg folkehøgskole fredag 2.juli 2021, kl.21.00

Nedenfor vil du våren 2021 finne link til

Innkalling

Framlegg til handlingsplan