NB! Siden sommerkurset 2020, på grunn av Covid-19 pandemien, ble utsatt til 2021, som igjen ble utsatt til 2022, bestemte styret at også årsmøtet ble utsatt til 2022.
 
Velkommen til årsmøte på Solborg folkehøgskole fredag 1.juli 2022, kl.21.00

Ekstra saker til årsmøtet blir å melde til leder innen søndag 26.juni

Innkalling og sakliste &

Framlegg til handlingsplan