top of page
Styret takker for et fint årsmøte 2022 og for fornyet tillit.
 
Neste årsmøte blir på Sund folkehøgskole fredag 30.juni 2023, kl.21.00

 

Vedtatt handlingsplan 2022-2023

Årsmøtereferat Musica Sacra 1.juli 2022

Årsmelding Musica Sacra 2019- 2021

 

 

Innkalling og sakliste 2023

 

Ekstra saker til årsmøtet blir å melde til leder innen søndag 1.juni 2023

bottom of page