Om Musica Sacra

Musica Sacra ble stiftet i 1952 og har siden oppstarten vært en viktig aktør innen kirkemusikk og liturgi.

Organisasjonen har holdt sommerkurs og faglig forum, og har i 70 år arbeidet for kirkemusikalsk fornyelse basert på kirkens tradisjon med spesiell vekt på gregoriansk sang.

 

De ledende kreftene fra starten var Rolf Karlsen, Per Lønning, Hans Buvarp, Anfinn Øien og Niels Aam. Egil Hovland kom sterkt inn i arbeidet senere.  De grunnleggende verdiene er de samme nå som fra starten: Levendegjøre de verdier vår kirke eier i den lutherske koral-tradisjon, den gregorianske sang og det liturgiske orgelspill, samt hevde kirkelige og kunstneriske kvalitetsnormer i bruken av gammel og ny musikk.

 

 

 

Sommerkursene er unike på den måten at dette er et kurs i kirkemusikk der hele familien kan delta. Barn, ungdom og voksne deltar i ulike kor og kan spille i instrumentalgrupper. I tillegg blir det undervist i orgelspill, liturgisk spill og solosang. Kantorer, prester, musikere og kordeltakere kan, med eller uten barn og ektefeller, dele samme interesse for den klassiske kirkemusikken og få faglig påfyll ved foredrag og samtaler.

På sommerkurset har man mulighet til å delta i regelmessig gregorianske tidebønn. Dette samler gamle og unge til gregorianske tidebønner morgen, middag og kveld.