top of page

Om Musica Sacra

Musica Sacra ble stiftet i 1952 og har siden oppstarten vært en viktig aktør innen kirkemusikk og liturgi.

Organisasjonen har holdt sommerkurs og faglig forum, og har i 70 år arbeidet for kirkemusikalsk fornyelse basert på kirkens tradisjon med spesiell vekt på gregoriansk sang.

 

De ledende kreftene fra starten var Rolf Karlsen, Per Lønning, Hans Buvarp, Anfinn Øien og Niels Aam. Egil Hovland kom sterkt inn i arbeidet senere.  De grunnleggende verdiene er de samme nå som fra starten: Levendegjøre de verdier vår kirke eier i den lutherske koral-tradisjon, den gregorianske sang og det liturgiske orgelspill, samt hevde kirkelige og kunstneriske kvalitetsnormer i bruken av gammel og ny musikk.

 

Musica Sacra har siden 1955 arrangert 60 sommerkurs. Det unike med disse sommerkursene er at de gir et musikalsk tilbud til alle, på tvers av alder og kunnskap. Med aldersblandingen får vi også et flott sosialt fellesskap på fritid, ved måltider og på de uformelle huskonsertene "HusMus" der kreativiteten får blomstre. Og for deltakerne som ønsker en liturgisk ramme rundt dagene, er det gregoriansk tidebønn morgen, middag og kveld

Neste kurs er på Sund Folkehøgskole i Nord-Trøndelag 28/6-2/7 2023. Se mer, under info om sommerkurs.

 

 

Musica Sacra er en viktig aktør innen kirkemusikk og liturgi og har i mer enn 70 år arbeidet for kirkemusikalsk fornyelse basert på kirkens tradisjon. Organisasjonen er en ideell organisasjon som bl.a  arrangerer årlige sommerkurs, er pådriver for å få laget ny norsk kirkemusikk, er aktivt med i høringsuttalelser og liturgisk utviklingsarbeid.

Musica Sacra ivaretar gregoriansk tidebønnliv og den kirkemusikalske arven, samtidig som vi søker å videreutvikle og framføre ny kirkemusikk.

Tre hovedsatsningsområder for de neste årene er: Rekruttering av nye kirkemusikere, barnekorarbeidet som trosopplæring og levendegjøring, og økt bruk av de bibelske salmene som er kommet i den nye salmeboka/koralboka.

bottom of page