top of page
Bibelskolen i Grimstad
Grimstad kirke
Trefoldighets kirken i
Arendal

Sommerkurs 2018

Hei alle. Da er det kort tid igjen til årets sommerkurs. I stedet for å sende ut mange mailer, har vi i år valgt å legge linker her til dokumentene vi vil dele med dere i forkant av kurset:

1) Info til kursdeltakerne på Musica Sacra Sommerkurs 2018

2) Timeplan for sommerkurset

3) Apostel-motett

4) Nett-note Bach-kantate 37

5) Årsmøteinnkalling

6) Årsmelding

7) Regnskap

8) Budsjett

9) Handlingsplan

10) Vedtekter

11) Musica Sacra plakat 2018- åpne arrangementer

12) Deltakere som ikke har  betalt årskontingenten til Musica Sacra, betaler kr. 50 pr.barn, kr.250 for første voksen og kr 150 for andre voksen til kontonr. 1503 55 13725. Merk betalingen med Kontingent 2018 + namn på medlem(mer.)

****************************

Bibelskolen i Grimstad

27. juni -  1. juli 2018

Se vedlagt Brosjyre for Musica Sacra Sommerkurs 2018

Vi gleder oss til å invitere dere til dager fylt med musikk, foredrag og sosialt samvær!

På kurset blir det tilbud om voksenkor, ungdomskor, barnekor, knøttesang, orgelundervisning for barn, slagverkensemble( "rytmesprell" for barn, blokkfløyteensemble, orkester, gregoriansk sang, tidebønner m.m.

Foredragsholdere og dirigenter 2018 : 

Johan Varen Ugland, Bestillingsverk

Henrik Ødegaard, Gregoriansk sang

Sigurd M Øgaard, Dirigent for voksenkoret

Tim Harry Blomberg, Dirigent for barnekoret

Ragnhild Hadland, Vokalopplæring samt leder for ungdomskorgruppa

Solveig Kjølberg, Leder for knøttesang

Solveig Kjølberg, leder Rytmesprell for barn

Kristin Eek, Orgellærer

David Scott Hamnes, Orgellærer

Anders Eidsten Dahl, Repetitør voksenkor

Ellinor Grimnes, Repetitør barnekor/ ungdomskor

Henriette Victoria Skagen, Repetitør barnekor/ ungdomskor

Corinna Stamm, instruktør strykeorkester, fiolin og bratsj

Vebjørn Stuksrud, instruktør strykeorkester, fiolin 

Anne Stine Dahl, instruktør strykeorkester, cello 

Anne Gundersen, Instruktør for blokkfløyteenesemble

Musica Sacra har i over 60 år arrangert sommerkurs i klassisk kirkemusikk. Gjennom våre sommerkurs har vi et tilbud til hele familien. Barn, ungdom og voksne kan synge i kor, spille i ulike instrumentalgrupper og har mulighet til å delta i regelmessig gregoriansk tidebønnliv. Det gis undervisningstilbud i orgelspill, liturgisk spill, solosang, blokkfløytespill, slagverksensemble (rytmesprell for barn) og orkester. I løpet av kurset blir det også holdt foredrag innenfor ulike aktuelle kirkemusikalske emner. Dette er dager fylt med kirkemusikk fra morgen til kveld.

Sammen øver vi mot kirkekonserten som finner sted lørdag kveld i Trefoldighetskirken i Arendal og gudstjenesten søndag formiddag i Grimstad kirke.

Påmelding her på vår hjemmeside under fanen "Sommerkurs" / "påmelding sommerkurs 2018". Husk at påmeldingen ikke blir registrert før kursavgiften er betalt.

BESTILLINGSVERK:

Johan Varen Ugland har skrevet "Apostel-motett" for kor SATB, barnekor, fløyte og orgel. Dette verket blir urfremført på konserten i Trefoldighetskirken i Arendal 30.juni og gjenfremført ved gudstjenesten i  Grimstad kirke søndag 1.juli.

BACH-KANTATE:

Årets Bach-kantate, BWV 37, "Wer da gläubet und getauft wird", blir også framført både ved konserten i Trefoldighetskirken i Arendal 30.juni og ved gudstjenesten i Grimstad kirke søndag 1.juli.

Om seminarene:

SEMINAR 1 /  LITURGISK MUSIKK

Kirkemøtet 2017 vedtok 3 almenne hovudserier for liturgisk musikk i gudstjenesten og 2 kirkeårsbestemte tilleggsserier. Anders Eidsten Dahl, kantor i Bragernes, presenterer de vedtatte liturgiske seriene. Han er utdannet kantor ved Norges Musikkhøyskole i Oslo  og avla diplomeksamen samme sted. Etter ytterligere to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, høstet han strålende kritikker for debutkonsertene i København og Oslo høsten 2003. Anders Eidsten Dahl ble i 2001 ansatt som organist i Bragernes kirke i Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill.

SEMINAR 2 / DET ITALIENSKE RENESSANSEORGELET I FJÆRE KIRKE

Etter middagsbønnen i Fjære kirke, får vi høre om og høre det nye italienske renessanse-orgelet bygget i 2017 av Guiseppe Ponzani etter orgelet fra 1638 av Ennio Bonifazi  i San Lorenzo ved Roma.  Kantor Andrea Maini er fra Italia, han har kirkemusikkutdanning fra universitetet i Bologna, og han har studert orgel hos prof. Pagliavini og prof. Francesco Cera. I sammenheng med det nye orgelet i Fjære kirke, har Andrea Maini stiftet foreningen Frescobaldi-akademiet, (https://www.facebook.com/frescobaldiakademiet ) som har fokus på italiensk orgelmusikk. Maini har vært kantor i Fjære kirke siden 2004.

SEMINAR 3 / GREGORIANSK SANG

Gregoriansk sang er kirkens gudstjenestemusikk fra middelalderen, og hadde sin storhetstid rundt 8 - 900.

Henrik Ødegaard er med som seminarholder innen dette emnet. I tillegg til å være kantor og komponist er Ødegaard utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonservatoriet i Paris. Han er ledende innen fagfeltet i Norge og er svært etterspurt som foredragsholder og instruktør innen gregoriansk sang. I dette seminaret vil Ødegaard gi en innføring i gregoriansk sang og sette det aktuelle repertoaret i en korrekt historisk og musikalsk sammenheng. I løpet av kurset leder Henrik tidebønner og deltakerne får mulighet til å utvikle sin sangteknikk relatert til repertoaret.

Om dirigentene og ensemblelederne

Henrik Ødegaard / gregoriansk sang og tidebønner / Ødegaard er utdannet gregoriansk korleder fra Paris. Han er ledende innen fagfeltet i Norge og er en svært etterspurt som foredragsholder og instruktør innen gregoriansk sang.

Sigurd Melvær Øgaard / dirigent for voksenkoret / har en allsidig erfaring fra både liturgisk spill, konserter, korledelse og med universitetsundervisning innenfor musikk. Øgaard er utdannet kantor fra Griegakademiet og tok sin mastergrad og doktorgrad i musikk med hovedvekt på korledelse ved Texas Tech

University, USA. Etter studiene arbeidet han som domkantor i Houston før han flyttet tilbake til Bergen i 2015 da han ble ansatt som domkantor i Bergen domkirke.

Tim Harry Blomberg / dirigent for barnekoret / er utdannet kantor fra Norges musikkhøyskole, med for korledelse hovedfag. Tim Harry har vært kantor i Trefoldighetskirken, Arendal, siden 2015. Han var kantor i Lillesand i perioden 1999-2012 og i Skien i perioden 2012-2015, og  han har alsidig erfaring fra korarbeid.

Ragnhild Hadland / vokalopplæring og leder for ungdomskorgruppa/ de eldste i barnekoret/ jobbet i 20 år som kordirigent og sangpedagog ved Stavanger Domkirke. Ragnhild jobber i dag som daglig leder i Norges kirkesangforbund og er en etterspurt og flittig brukt korpedagog.

Solveig Kjølberg/ dirigent for Knøttekoret og for Rytmesprell/

er utdannet musikkterapeut med en mastergrad Norges musikkhøyskole. Hun arbeider som fløytelærer i Arendal kulturskole og som menighetspedagog i Øyestad menighet i Arendal. Der har hun ansvaret for musikkarbeidet med barn, og driver blant annet baby- og småbarnssang, barnesang og barnekor. Hun jobber også litt som freelance, og selger "forteller-sangstunder" til barnehager, bibliotek o.l.

Anders Eidsten Dahl / kursorganist/ repetitør voksenkoret / er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo  og avla diplomeksamen samme sted. Etter ytterligere to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, høstet han strålende kritikker for debutkonsertene i København og Oslo høsten 2003. Anders Eidsten Dahl ble i 2001 ansatt som organist i Bragernes kirke i Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill.

Kristin Eek / orgellærer / er ansatt som kantor i Steinkjer kirke og driver en egen orgelskole der. Hun har sin kantorutdanning fra Rogaland Musikkonservatorium og hovedfag fra NTNU i orgelbygging og orgelhistorikk.

David Scott Hamnes/ orgellærer/ er ansatt som kantor i Ilen kirke  og driver orgelklubben Ludvig i Trondheim.

Han er også universitetslektor ved Institutt for musikk NTNU,  har master i orgelsolospill og musikkvitenskap fra Australian Catholic University. Og han har PhD i hymnologi/musikkvitenskap fra Australian Catholic University og  grunnutdanning fra University of Melbourne, i musikk og pedagogikk.

Corinna Stamm / fiolin og bratsjlærer strykeorkester / Hun studerte kirkemusikk i Bayreuth og Berlin og cembalostudium ved Mitzi Meyerson. I 20 år var hun Kantor i Bardu menighet, siden 2014 har hun jobbet i Norderhov, Ask og Tyristrand kirker.

Vebjørn Stuksrud  / fiolinlærer strykeorkester / har sin fiolinutdannelse fra Norges Musikkhøyskole der han også tok hovedfag i kammermusikk. Han har vært fast ansatt i Bergen Filharmoniske orkester i flere år og har de siste årene jobbet freelance i KORK.

Anne Stine Dahl/ cellolærer strykeorkester/ er utdannet cellist og musikkpedagog ved Norges Musikkhøyskole. Hun har studert barokkcello ved Kungliga Musikhøgskolan i Stockholm.  Hun er aktiv som kammermusiker og frilanser i forskjellige ensembler.

Anne Gundersen / blokkfløyteensemble / har sin blokkfløyteutdannelse fra Rogaland musikkonservatorium der hun også tok studier i kammermusikk. Hun har i mange år jobbet som lærer i blokkfløyte ved Stavanger kulturskole og som timelærer ved musikklinje på videregående. Anne jobber i dag som spesialpedagog.

Ellinor Grimnes og

Henriette Victoria Skagen/ repetitører  barnekor/ ungdomskor/ studerer kirkemusikk ved Norges Musikkhøyskole.

I Musica Sacras Strykeorkester spiller barn, ungdom og voksne, profesjonelle og amatører, sammen. 

Alle barn & unge som ønsker det, kan få spille kirkeorgel på kurset. De får soloundervising og gruppeundervising i orgelspill inkludert i kursprisen.

Knøttesang er for barn under skolealder, "Rytmesprell" og barnekor er for barn i skolealder, ungdomskor er for ungdommer i grunnskoll/ eventuelt videregående, og

eldre ungdom kan også gjerne vere med i voksenkoret.

Voksne som ønsker vokalundervising, kan kjøpe undervisningstimer på kurset. De som ønsker dette, skriver følgende merknad i påmeldingen: "Jeg ønsker vokalundervisning"

I blokkfløyteensemblet spiller profesjonelle og amatører sammen.

bottom of page