Handlingsplan

2019-2021

vedtatt på årsmøtet 28.juni 2019, Bildøy bibelskole

Link til pdf.fil

 

Handlingsplan for Musica Sacra 2019-2021

(NB! Styret har pr.26/3-20 vedtatt å utsette årets kurs til 2021- noe som medfører endringer i handlingsplanen)

 

 

Musica Sacra vil   

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  30.06 -4.07.2021

Solborg Folkehøgskole, Stavanger

 

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  29.06-03.07.2022

Sund Folkehøgskole, Nord-Trøndelag

 

 

 • videreutvikle treårsplanen for drift av organisasjonen, med hovedvekt på sommerkurs  (jf. tid, sted, innhold m.m.)

 

 • opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Ung Kirkesang, Norges Kirkesangforbund og andre aktuelle aktører

 

 • jobbe med å finne Musica Sacras videre profil og tydeliggjøre den for medlemmer og aktuelle kursdeltakere.

 

 • arbeide aktivt med promotering og informasjon av Musica Sacras virksomhet

 

 • starte arbeid for å samle Musica Sacras historie på riksarkivet, og for å gjøre årsskrifter og annet materiale tilgjengelig digitalt.

 

 • bestille ny kirkemusikk, som eventuelt kan fremføres på sommerkurset, hvis økonomien tillater det-

 

 • gjenfremføre tidligere bestillingsverk når det ligger til rette for det

 

 • fremføre Bach-kantater  eller tilsvarende ved sommerkursene,

 

 • videreutvikle tilbudet til barn og ungdom som ønsker å lære å spille orgel og bli kjent med kirkemusikalsk aktivitet

 

 • arbeide for å tydeliggjøre kirkemusikken som trosopplæring

 

 • jobbe for å knytte større kontakt med kirkemusikkrekrutterende arbeid. Arbeide aktivt inn mot kirkemusikkstudenter.

 

 • arbeide aktivt med eventuelle høringsuttalelser, og oppfordre medlemmer og andre til å komme med innspill til høringsuttalelsene

 

 • invitere ulike aktører til debatt om kirkemusikalske spørsmål

 

 • arbeide for å følge opp kirkemøtets kulturvedtak

 

 • arbeide for på sikt å få studium/studiegrupper innen fagområdene gudstjeneste og liturgi, musikk og teologi til å legge studieuker sammen med sommerkurs

 

 • arbeide med rekruttering av nye medlemmer

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now