top of page

Handlingsplan 2022-2023
vedtatt på årsmøtet  1.juli 2022, på Solborg folkehøgskole , 
se link her

 

Handlingsplan for Musica Sacra 2022-2023 ble vedtatt på årsmøtet på Solborg folkehøgskole i Stavanger.

Musica Sacra vil

 

       arrangere og tilrettelegge for sommerkurs 29.06-03.07.2022 (Solborg fhs i  Stavanger)

 • arrangere og tilrettelegge for sommerkurs 28.06-02.07.2023 (Sund fhs i Inderøy, Nord-Trøndelag)

 • arrangere og tilrettelegge for sommerkurs 26.06-30.06.2024 (Østlandsområdet)

 • arrangere og tilrettelegge for sommerkurs 25.06-29.06.2025 (Finnmark eller Troms)

 

 • videreutvikle treårsplanen for drift av organisasjonen, med hovedvekt på sommerkurs og forum (jf. tid, sted, innhold m.m.) 

 

 • opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Ung Kirkesang, Norges Kirkesangforbund og andre aktuelle aktører.

 

 • jobbe med å finne Musica Sacras videre profil og tydeliggjøre den for medlemmer og aktuelle kursdeltakere.

 

 • arbeide aktivt med promotering og informasjon av Musica Sacras virksomhet.

 

 • bestille ny kirkemusikk, som eventuelt kan fremføres på sommerkurset, hvis økonomien tillater det.

 

 • videreutvikle tilbudet til barn og ungdom som ønsker å lære å spille orgel og bli kjent med kirkemusikalsk aktivitet.

 

 • jobbe for å knytte større kontakt med kirkemusikkrekrutterende arbeid. Arbeide aktivt inn mot kirkemusikkstudenter.

 

 • arbeide aktivt med eventuelle høringsuttalelser, og oppfordre medlemmer og andre til å komme med innspill til høringsuttalelsene.

 

 • invitere ulike aktører til debatt om kirkemusikalske spørsmål.

 

 • arbeide i neste treårsperiode for på sikt å få studium/studiegrupper innen fagområdene gudstjeneste og liturgi, musikk og teologi til å legge studieuker sammen med sommerkurs

 

 • arbeide med rekruttering av nye medlemmer.

bottom of page