top of page

 Påmelding til sommerkurs 2024

20231028_090042950_iOS.heic

Påmeldingsfrist er 1. mai 2024. 

Påmeldingen er gyldig når utfylt påmeldingsskjema er sendt og kursavgift er betalt.

 

Vi minner om at ikke-medlemmer i tillegg til kursavgift betaler et kurstillegg på kr.250,- pr.person , og medlemmer i tillegg til kursavgift, betaler kontingenten for 2024 dersom denne ikke er betalt tidligere. 

 

Merk betalingene med kurs og tillegg/ eventuelt medlemskontingent til kontonummer 1503 55 13725,

Musica Sacra v/Magne Emberland, Nordsihaugen 25, 7715 Steinkjer

Fyll ut en påmelding for hvert familiemedlem. For barn skriver dere inn epostadressen dere ønsker påmeldingsbekreftelse til og kontaktpersons mobilnummer. Si ifra hvem barna skal ligge på rom med.

Takk for din påmelding! Du vil få en bekreftelse på epost. Meld på flere familiemedlemmer eller gå ut av siden. Vi sees på kurs!

bottom of page