top of page

Bli medlem av Musica Sacra!

Medlemskontingent vedtatt på årsmøtet 1.juli 2022: 

Voksne fra 27 år:  kr.250,- / rabattpris for voksen nr 2 i familie  kr.150,-

Barn og ungdom opp til 26 år: kr.50,-

 

Ønsker du å bli medlem kan du melde deg inn via skjemaet under.

Betal kontingenten til kontonr. 1503 55 13725

Musica Sacra  v/Magne Emberland, Nordsihaugen 25, 7715 Steinkjer

Takk for din innmelding! Du vil få en bekreftelse på epost.

bottom of page