top of page

Sommerkurs 2017

Bildøy Bibelskole, Sotra, 20 min vest for Bergen 

28 juni. - 02. juli 2017

Vi  ser tilbake på dager fylt med musikk, foredrag og sosialt samvær!

 

Kjell Mørk Karlsen ble 70 år i 2017 og dette ble markert på sommerkurset i 2017. Kjell Mørk Karlsen har hatt stor betydning for Musica Sacra og mye av tiden på dette kurset ble viet til hans musikk.
Mørk Karlsen var tilstede på hele kurset, og det ble sunget et bestillingsverk av han og komponisten holdt et foredrag om sin musikk.

På kurset var det tilbud om voksenkor, barnekor, knøttesang, orgelundervisning for barn, slagverkensemble for barn, blokkfløyteensemble, orkester, tidebønner m.m.

Foredragsholdere og dirigenter 2017:

Kjell Mørk Karlsen, kurskomponist

Henrik Ødegaard, Gregoriansk sang

Sigurd M Øgaard, Dirigent for voksenkoret

Liv Marie Hofset, dirigent for barnekoret

Ragnhild Hadland, Vokalopplæring samt leder for de eldste i barnekoret

Dorte Fiskaa, Leder for knøttesang

Kristin Eek, Orgellærer

Ghislain Gourvennec, orgellærer/repetitør

Anders Eidsten Dahl, repetitør

Corinna Stamm, instruktør strykeorkester, fiolin og bratsj

Vebjørn Stuksrud, instruktør strykeorkester, fiolin

Anne Stine Dahl, instruktør strykeorkester, cello

Anne Gundersen, Instruktør for blokkfløyteenesemble

Musica Sacra har i over 60 år arrangert sommerkurs i klassisk kirkemusikk. Gjennom våre sommerkurs har vi et tilbud til hele familien. Barn, ungdom og voksne kan synge i kor, spille i ulike instrumentalgrupper og har mulighet til å delta i regelmessig gregoriansk tidebønnliv. Det gis undervisningstilbud i orgelspill, liturgisk spill, solosang, blokkfløytespill, slagverksensemble (rytmesprell for barn) og orkester. I løpet av kurset ble det også holdt foredrag innenfor ulike aktuelle kirkemusikalske emner. Dette var dager fylt med kirkemusikk fra morgen til kveld.

Sammen øvde vi mot kirkekonserten som fant sted lørdag kveld i Johanneskirken (Bergen) og gudstjenesten søndag formiddag i Biskopshavn kirke.

Om seminarene:

SEMINAR 1 / GREGORIANSK SANG

Gregoriansk sang er kirkens gudstjenestemusikk fra middelalderen, og hadde sin storhetstid rundt 8 - 900.

Henrik Ødegaard var med som seminarholder innen dette emnet. I tillegg til å være kantor og komponist er Ødegaard utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonservatoriet i Paris. Han er ledende innen fagfeltet i Norge og er svært etterspurt som foredragsholder og instruktør innen gregoriansk sang. I dette seminaret vil Ødegaard gi en innføring i gregoriansk sang og sette det aktuelle repertoaret i en korrekt historisk og musikalsk sammenheng. I løpet av kurset ledet Henrik alle tidebønnene og deltakerne fikk mulighet til å utvikle sin sangteknikk relatert til repertoaret

SEMINAR 2 / ORGELUNDERVISNING WORKSHOP

Kristin Eek er kantor i Steinkjer og har etablert en imponerende orgelskole her. Hennes fokus ligger i å la barna slippe til i gudstjenesten tidlig og har mange spennende innfallsvinkler og pedagogiske virkemidler hun bruker for å få flest mulig til å oppleve mestring med liturgisk spill i gudstjenesten.

Eek er utdannet kantor fra Rogaland musikkonservatorium med hovedfag i orgelbygging og orgelhistorikk. Hun er orgelkonsulent, og inspirerer også barna til å bli interessert i det tekniske ved orgelet og hvordan det er bygget.

 

SEMINAR 3 / KJELL MØRK KARLSENS KOMPOSISJONER

Mørk Karlsen har en omfattende produksjon med en rekke symfonier, oratorier, konserter, kammermusikk, orgelverk og kormusikk. Organisten og komponisten er en av de mest produktive og aktede skikkelser i norsk kulturliv, og har hatt et sterkt engasjement kunstnerisk så vel som organisatorisk.  I 40 år var han huskomponist på Musica Sacra og skrev musikk til Musica Sacras deltakere. En lang rekke av Mørk Karlsens verk er bestillingsverker og komponistoppdrag fra innenlandske og utenlandske kulturinstitusjoner. Han har vunnet flere priser og komponistkonkurranser. I tillegg til et meget aktivt liv som kirkemusiker og komponist har han hatt flere tillitsverv i sentrale faglige, kirkelige og kulturelle organisasjoner. Komponisten fortalte om sine komposisjoner og hadde med seg musikkeksempler fra sin allsidige produksjon.

Om dirigentene og ensemblelederne

Sigurd Melvær Øgaard / dirigent for voksenkoret / har en allsidig erfaring fra både liturgisk spill, konserter, korledelse og med universitetsundervisning innenfor musikk. Øgaard er utdannet kantor fra Griegakademiet og tok sin mastergrad og doktorgrad i musikk med hovedvekt på korledelse ved Texas Tech

University, USA. Etter studiene arbeidet han som domkantor i Houston før han flyttet tilbake til Bergen i 2015 da han ble ansatt som domkantor i Bergen domkirke.

Liv Marie Hofseth / dirigent for barnekoret / er utdannet kantor fra Norges musikkhøgskole, med fordypning i orgel, dirigering og sang. Liv Marie jobber i Nordstrand menighet, der hun har ansvar for et stort barne- og ungdomskor-arbeid. Hun er mye brukt som dirigent og instruktør, blant annet av kororganisasjonen Ung Kirkesang.

Anders Eidsten Dahl / kursorganist / er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo  og avla diplomeksamen samme sted. Etter ytterligere to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, høstet han strålende kritikker for debutkonsertene i København og Oslo høsten 2003. Anders Eidsten Dahl ble i 2001 ansatt som organist i Bragernes kirke i Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill.

 

Ragnhild Hadland / vokalopplæring og leder for de eldste i barnekoret / jobbet i 20 år som kordirigent og sangpedagog ved Stavanger Domkirke. Ragnhild jobber i dag som daglig leder i Norges kirkesangforbund og er en etterspurt og flittig brukt korpedagog.

 

Henrik Ødegaard / gregoriansk sang og tidebønner / Ødegaard er utdannet gregoriansk korleder fra Paris. Han er ledende innen fagfeltet i Norge og er en svært etterspurt som foredragsholder og instruktør innen gregoriansk sang.

 

Dorte Fiskaa / småbarnssang / har mange års erfaring fra å lede babysang og småbarnssang og er mye brukt som kurs- og foredragsholder innen småbarnsang gjennom IKO. Hun er utdannet musikkpedagog og kantor og tjenestegjør i dag i Østeraas menighet.

 

Kristin Eek / orgellærer / er ansatt som kantor i Steinkjer kirke og driver en egen orgelskole der. Hun har sin kantorutdanning fra Rogaland Musikkonservatorium og hovedfag fra NTNU i orgelbygging og orgelhistorikk.

 

Ghislain Gourvennec /orgellærer / er kantor i Stokka menighet samt frilansmusiker med bred erfaring som både konsertorganist og pedagog. I 2015 var han en av initiativtakerne til orgelklubben «Christine» som har tilholdssted i Stavanger. Ghislain Gourvennec har sin kantorutdannelse fra Paris.

 

Anne Gundersen / blokkfløyteensemble / har sin blokkfløyteutdannelse fra Rogaland musikkonservatorium der hun også tok studier i kammermusikk. Hun har i mange år jobbet som lærer i blokkfløyte ved Stavanger kulturskole og som timelærer ved musikklinje på videregående. Anne jobber i dag som spesialpedagog.

 

Vebjørn Stuksrud  / fiolinlærer strykeorkester / har sin fiolinutdannelse fra Norges Musikkhøgskole der han også tok hovedfag i kammermusikk. Han har vært fast ansatt i Bergen Filharmoniske orkester i flere år og har de siste årene jobbet freelance i KORK.

 

Corinna Stamm / fiolin og bratsjlærer strykeorkester / Hun studerte kirkemusikk i Bayreuth og Berlin og cembalostudium ved Mitzi Meyerson. I 20 år var hun Kantor i Bardu menighet, siden 2014 har hun jobbet i Norderhov, Ask og Tyristrand kirker.

 

I Musica Sacras Strykeorkester spiller barn, ungdom og voksne, profesjonelle og amatører, sammen. Ensemblet samarbeidet også med blokkfløytegruppa.

I tillegg var det være slagverksensemble for barn fra 3. klasse. 

bottom of page